Kelebihan Solat Dhuha

Kelebihan Solat Dhuha

Tuesday, 23 April 2013

MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM

Praktikum Fasa 1. Memandangkan aku balik-balik kana hantam oleh pensyarah untuk guna modul pengajaran ini, maka aku menampelkan 5 Fasa Needham ini di blog kesayangan. Untuk diingati sampai aku tidak ingat. Kepada guru pelatih yang mau guna fasa ini..Baca dan faham dulu yer. ~~ Ahaks Xp

Pemahaman 1

FASA
TUJUAN
CONTOH
1
Orientasi
Menarik pemerhatian dan minat murid:
Motivasi murid
Tunjuk cara peristiwa yang berselisih idea:
Kemukakan masalah untuk difikirkan
2
Pencetusan Idea
Mengenal pasti idea murid yang terdahulu
Pemetaan konsep:
Soal jawab yang mendorong pemikiran
3
 Pensturkturan Semula Idea
Mengembangkan lagi atau mengubah suai idea terdahulu secara membandingkan dengan idea saintifik: menyiasat dengan menggunakan kemahiran saintifik
Aktiviti “hands –on” dan “minds-on”aktiviti yang menggunakan kemahiran proses sains, berkomunikasi dalam kumpulan; Memperoleh pengalaman baru tentang alam dan teknologi melalui sumber pembelajaran yang sesuai
4
Aplikasi Idea
Aplikasi idea dalam situasi yang baru
Penyelesaian masalah baru; Reka cipta; Projek
5
Refleksi
Menyedari sejauh mana idea terdahulu telah berubah
Penyoalan reflektif;Membantu relajar menilai kendiri tentang perubahan idea dan kemahiran proses yang tercapai

Pemahaman 2

Bil
Fasa
Tujuan/Kegunaan
Kaedah
I
Orientasi
Menimbulkan minat dan menyediakan suasana
Amali penyelesaikan masalah sebenar, tunjukcara oleh guru, tayangan filem, video dan keratan akhbar
II
Pencetusan Idea
Supaya murid dan guru sedar tentang idea terdahulu
Amali, perbincangan dalam kumpulan kecil, pemetaan konset dan laporan
III
Penstrukturan semula idea

i. Pernjelasan dan pertukaran

ii. Pendedahan kepada situasi konflik

iii. Pembinaan idea baru
iv. Penilaian
Mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik.
Menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik.
Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis idea-idea sedia ada sendiri
Menguji kesahan idea-idea sedia ada
Pengubahsuaian, pemgembangan atau penukaran idea
Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibinaPerbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan

Perbincangan, pembacaan, input guru.
Amali, kerja projek, eksperimen, tunjukcara guru
IV
Penggunaan idea
Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa
Penulisan sendiri kerja projek
V
Renungan kembali
Menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah.
Penulisan kendiri, perbincangan kumpulan, catatan peribadi dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fixed Deposit Calculator